5 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
5
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+41 41 310 08 08 (Praxis)
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Tel.+41 44 922 00 44
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD, Home HD
Kontakt Tel.+41 44 431 38 34
Modaliteti HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+41 61 413 16 66
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+41 44 201 56 66
Modaliteti HD, HF, High-Flux HD, ONLINE HDF, Home HD