Transplantacija

Transplantacija je važna tema za hiljade ljudi širom sveta sa hroničnom bolešću bubrega. Za one koji su dobili donatorski bubreg, to predstavlja šansu da žive slobodnije i sa manje ograničenja u ishrani. To je kompleksna tema koja zahteva obimne informacije, vreme i razmišljanje pre nego što donesete odluku koja je najbolja za vas.

Šta je transplantacija bubrega?

Mnogi pacijenti sa hroničnim bubrežnim oboljenjem su pogodni kandidati za transplantaciju, ali nije svako. Dakle, ako želite da istražite transplantaciju kao opciju, prvi korak je da razmotrite ličnu situaciju sa nefrologom. On ili ona će proceniti nekoliko aspekata vašeg opšteg zdravlja i stanje vaših bubrega pre nego vam da preporuku.

Ukoliko vaš nefrolog zaključi da ste dobar kandidat, morate obaviti neophodne preglede i testiranja. Zatim vaš doktor može da vas stavi na nacionalnu listu za transplantaciju da biste primili bubreg preminule osobe ili pronašli kompatibilnog živog donatora.

Ključna je kompatibilnost

Transplantacija bubrega poseduje opštu visoku stopu uspešnosti – posebno u prvoj godini nakon operacije. Međutim, za uspešnu transplantaciju, primalac i donator moraju biti kompatibilni. To znači da obe strane imaju kompatibilnu krvnu grupu i tkivo koje se podudara, što smanjuje rizik od toga da telo primaoca odbaci bubreg donatora. Pre operacije, biće obavljen niz laboratorijskih testova da bi se potvrdila kompatibilnost.

Primanje bubrega

Kao što smo već pomenuli, postoje dva načina da se dobije bubreg: od žive osobe ili od preminulog donatora. Živi donatori su uglavnom osobe iz vaše porodice – jedan od vaših roditelja ili brat ili sestra – ili neko ko vam je blizak, kao što su prijatelj ili supružnik. Glavna prednost dobijanja bubrega od žive osobe je ušteda vremena. Čim pronađete nekog ko je kompatibilan sa vama i ko želi da donira, proces transplantacije može da počne.

Odluka o doniranju bubrega zahteva pažljivo razmatranje. Donator treba da bude svestan rizika koji su povezani sa operacijom uklanjanja zdravog bubrega i da bude svestan da je posle operacije potreban nadzor da bi se utvrdilo da preostali bubreg adekvatno filtrira otpadne proizvode iz tela.

Nasuprot tome, primanje bubrega umrlog davaoca, koji obično potiče od nekog ko je preminuo u nesreći, zahteva strpljenje. Nakon što stavite ime na nacionalnu listu čekanja na transplantaciju, ne postoji pravilo o tome koliko vremena će proći pre nego što postane dostupan odgovarajući donator bubrega. Ponekad je čekanje kratko. Ali realno možete čekati i po nekoliko godina – iako se prosečno vreme čekanja razlikuje od zemlje do zemlje.

U operacionoj Sali

Nakon što dobijete davaoca, sledeći korak je operacija. Pošto su organi veoma osetljivi, operacija mora da se obavi što je pre moguće nakon što bubreg postane dostupan. Ako ste na listi čekanja, dobićete obaveštenje o bubregu kada stigne odgovarajući bubreg, zbog toga se potrudite da u svakom trenutku budete dostupni na broju za kontakt. Nakon poslednje provere koja potvrđuje da je bubreg u redu, operacija može da počne.

Sve dok vaši bubrezi ne izazivaju infekciju, Hirurg će obično odlučiti da ih ostavi u telu. Vaš novi zdravi bubreg će se postaviti pored njih u stomaku i spojiti arterijom i venom. Ovo omogućava da krv počne da prolazi kroz njega i da vaše telo može da počne da proizvodi urin.

Moguće komplikacije

Deo donošenja ispravne odluke o transplantaciji je poznavanje potencijalnih rizika. Transplantacija bubrega je povezana sa tri osnovne brige: odbacivanje, funkcionalnost i vek trajanja organa.

Nakon transplantacije, moraćete da uzimate određene lekove, uključujući imunosupresive, koji smanjuju rizik od odbacivanja. Veoma je važno da uzimate sve lekove koje vam je prepisao nefrolog, da biste smanjili ovaj rizik na apsolutni minimum. Međutim, pošto ovi lekovi slabe vaš imuni sistem, veoma je važno da zaista vodite računa o sebi nakon operacije.

U pogledu funkcionalnosti, neki presađeni Bubrezi odmah počinju sa radom, dok drugima treba nekoliko dana. Ukoliko spadate u ovu drugu grupu, možda će vam biti potrebna dijaliza dok vaš novi bubreg ne počne normalno da funkcioniše. Ovo je uobičajeno i nije neposredan razlog za brigu o uspehu transplantacije.

Na kraju, u proseku, presađeni bubreg traje 10 –15 godina. To je zbog toga što se funkcionalnost bubrega polako smanjuje tokom vremena. Nakon toga, uvek imate mogućnost da se vratite na dijalizu ili pokušate da pronađete drugog davaoca bubrega, ili putem živog davaoca ili putem nacionalne liste za transplantaciju. Iako može doći do komplikacija, pokušajte da ne brinete o njima unapred. Vaš nefrolog će vam pružiti najbolje moguće lečenje pre, tokom i nakon transplantacije, treba uvek da mu se obratite za bilo kakva konkretna pitanja ili nedoumice koje imate.

Napravite pravi izbor

Transplantacija je veoma lična tema – ona o kojoj bi trebalo da razmišljate neko vreme. Možete početi tako što ćete o svojoj situaciji razgovarati sa nefrologom. Ukoliko se složite da je transplantacija najbolja opcija, i ako nemate živog davaoca, možete da se upišete na listu, i da još malo razmislite o odluci dok čekate. Ako sa drugima razgovarate o prednostima i manama transplantacije, to vam može pomoći da donesete odluku.

Na stranicama 30 – 33 možete pročitati i inspirativnu priču mađarskog pacijenta koji je imao transplantaciju i podelio svoja iskustva sa nama.

In our patient stories section you can also read the story of a Hungarian patient who had transplantation and shares his experience with us.

U međuvremenu, budite svesni da imate punu podršku NephroCare tima. Bez obzira na sve, uvek ćemo biti tu da vam obezbedimo najbolju moguću negu u pogledu dijalize – ako, kada i gde vam je potrebna. Našim pacijentima nudimo i pomoć i savete vezane za transplantaciju

Related topics

Prikupili smo neke od najsnažnijih priča od pacijenata koji su suočeni sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.