Procjena i definicija progresije HBI

GFR and albuminuria grid to reflect the risk of progression by intensity of coloring
Procjena HBI

Tabelasa podacima o GFR i albuminuriji koja odražava rizik od progresije intenzitetom boje (zelena, žuta, narandžasta, crvena, tamno crvena).

Brojevi u poljima jesu vodič za učestalost praćenja (broj puta godišnje). Zelena boja predstavlja stabilnu bolestsa godišnjim mjerenjem u okviru praćenja ako je prisutna HBI; žuta boja znači da se zahtijeva oprez i mjerenja najmanje jednom godišnje; narandžasta boja znači da se zahtijeva mjerenje dva puta godišnje; crvena boja znači da se zahtijeva mjerenje tri puta godišnje, dok tamno crvena znači da se može zahtijevati pažljivo praćenje otprilike četiri ili više puta godišnje (najmanje svaka 1–3 mjeseca). Ovo su opći parametri koji se zasnivaju samo na stručnom mišljenju i u obzir se moraju uzeti osnovni faktori komorbidnosti i stanje bolesti, kao i vjerovatnoća uticaja na promjenu liječenja kod svakog pojedinačnog pacijenta. HBI, hronična bubrežna insuficijencija; GFR, brzina glomerularne filtracije. Izmijenjeno uz dozvolu Macmillan Publishers Ltd: Kidney International. Levey AS, de Jong PE, Coresh J, et al. The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO controversies conference report. Kidney Int 2011; 80: 17–28; pristupljeno www.nature.com/ki/journal/v80/n1/full/ki2010483a.html 1

Procjena hroničnosti

Kod osobasa GFR <60 ml/min/1,73 m2 (GFR kategorije G3a-G5) ili markerima oštećenja bubrega, pregledati anamnezu i prethodna mjerenja kako bi se odredilo trajanje bolesti bubrega.1

  • Ako je trajanje >3 mjeseca, HBI je potvrđena. Slijediti preporuke za HBI.1
  • Ako trajanje nije >3 mjeseca ili je nejasno, HBI nije potvrđena. Pacijenti mogu imati HBI ili akutne bolesti bubrega (uključujući akutno oštećenje bubrega (AOB)) ili oboje i testovi se u skladusa tim trebaju ponavljati.1

Procjena uzroka

Procijeniti klinički kontekst, uključujući ličnu i porodičnu anamnezu, socijalne i faktore okoliša, lijekove, fizikalni pregled, laboratorijska mjerenja, snimanja i patološku dijagnozu kako bi se odredili uzroci bolesti bubrega.1

Procjena GFR

Nefrološka zajednica preporučuje korištenje kreatinina u serumu i jednačinu za procjenu GFR kao početne procjene.1

Također se predlaže da se koriste dodatni testovi (kao što je mjerenje cistatina C ili klirensa) za potvrdno testiranje posebnih okolnosti kada je eGFR zasnovan na kreatininu u serumu manje precizan.1

Procjena albuminurije

Kod početnog testiranja proteinurije, nefrološka zajednica preporučuje da se, ako je moguće, da uzorak prvog jutarnjeg urina kao i obave sljedeća mjerenja: omjer albumina i kreatinina u urinu (ACR); omjer proteina i kreatinina u urinu, analiza urina pomoću test-trake na ukupni proteinsaautomatizovanim očitavanjem; analiza urina pomoću test-trake na ukupni proteinsa ručnim očitavanjem.1

Preporučuje se da kliničke laboratorije, pored koncentracije albumina ili koncentracija proteinurije, objavljuju i ACR i omjer proteina i kreatinina u vremenski neodređenim uzorcima urina, umjesto objavljivanja samo koncentracija.1

Laboratorije više ne bi trebale koristiti pojam mikroalbuminurija.1

Definicija progresije

Procijeniti GFR i albuminuriju najmanje jednom godišnje kod osobasa HBI. Procjenjivati GFR i albuminuriju češće kod osoba koje imaju veći rizik od progresije i/ili kod kojih mjerenja utiču na odluke o liječenju. Tabela u nastavku pokazuje preporučeni minimalni broj posjeta.1

Povezane teme

HBI se povezujesa velikim brojem komplikacija koje dovode do neželjenih zdravstvenih ishoda.

Otkrijte kako napredak medicine i tehnologije pomaže ljudima sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom da nastave da uživaju u dugom i kvalitetnom životu.