COVID-19 AŽURIRANJE

[Translate to Bosnia:] Nephrology/Dialysis clinic building from the outside
Važno ažuriranje za COVID-19

Za Fresenius Medical Care, zdravlje i sigurnost naših pacijenata, kolegica i kolega i partnera su naš glavni prioritet. To shvatamo vrlo ozbiljno i pažljivo pratimo situaciju kako bismo osigurali da su naše prakse adekvatne i odgovarajuće s obzirom na razvoj dešavanja. Dok se brinemo o nekoliko najugroženijih pacijenata po pitanju zdravstvene njege, pomno pratimo ovu situaciju i pojačali smo već postojeće prakse kontrole infekcije kako bi ih zaštitili. U bliskom smo kontaktu s lokalnim vlastima u zemljama u kojima djelujemo i slijedimo njihova uputstva. Takođe smo kreirali radne grupe koje pregledaju naša reagovanja u skladu s razvojem situacije.

Proveli smo planove predostrožnosti u vezi sa COVID-19 u našim dijaliznim centrima i u stalnom smo dijalogu sa timovima i vlastima u zemlji u kojoj poslujemo. Kako naši pacijenti na dijalizi ovise o našim uslugama, poduzeli smo i dalekosežne mjere predostrožnosti i postavili planove za vanredne situacije koji osiguravaju da naši pacijenti mogu biti sigurni da će dobiti dijaliznu njegu po potrebi, takođe u slučaju epidemije većih razmjera.

Također smo poduzeli mjere predostrožnosti za naše zaposlene. Naše kliničko osoblje je obučeno u praksama kontrole infekcije. Pored toga, razvili smo planove za vanredne situacije za naše ostale objekte u slučaju da se situacija pogorša. Štaviše, izdali smo ograničenja putovanja i sastanci ili konferencije u kojima bi učestvovale veće grupe se ne održavaju unutar naše organizacije, a prethodno planirani događaji su ili odloženi ili pretvoreni u virtuelne sastanke.

S obzirom na činjenicu da su dijalizni pacijenti uglavnom više izloženi teškim posljedicama respiratornih bolesti, molimo dijalizne pacijente da se suzdrže od međunarodnih i nacionalnih putovanja tokom epidemije COVID-19, kao jedna od mjera predostrožnosti. Da bismo zaštitili svoje pacijente i osoblje, odlučili smo privremeno obustaviti naše programe dijalize za godišnji odmor. Za pacijente to znači da trenutno ne prihvatamo nove pacijente za godišnji odmor (nacionalne i međunarodne) za liječenje u našim klinikama.

Kliknite ovdje da biste pronašli centar za dijalizu Fresenius Medical Care u vašoj blizini. Za daljnju pomoć obratite se direktno vašem dijaliznom centru.