Vaskularni pristup

Vaskularni pristup – linija vašeg života

Pre početka hemodijalize potreban vam je vaskularni pristup. To je mesto na telu gde se krv uzima i vraća tokom dijalize. Da bi se očistila odgovarajuća količina krvi u toku hemodijalize, vaskularni pristup mora da omogući protok velike količine krvi.

Najčešći stalni pristup za pacijenta koji se stalno leči hemodijalizom je prirodna arterijsko-venska fistula (AVF). Fistula se formira ispod kože spajanjem vene sa arterijom. To povećava količinu krvi koja teče kroz venu i čini da vena ojača, što olakšava stalno punktiranje igle za dijalizu.

Jačanje fistule i njen rast do veličine dovoljne za umetanje igle naziva se sazrevanje. U principu, to traje od četiri do šest nedelja.

Alternativni metod u odnosu na fistulu zove se graft. Graft se formira povezivanjem arterije i vene sintetičkim materijalom. Nakon operacije potrebno je da prođe oko tri do četiri nedelje da bi se graft mogao koristiti za dijalizu.

Formiranje oba tipa pristupa izvodi lekar u operacionoj sali. Dobar vaskularni pristup je osnova za hemodijalizno lečenje visokog kvaliteta, a posledično i glavni doprinos vašem zdravlju – zbog toga se on vrlo često naziva „linijom života“!

Možete produžiti vek trajanja AVF brigom o svojoj liniji života. To se radi pridržavanjem higijenskih uputstava i redovnim praćenjem vaskularnog pristupa (npr. slušajući zvuk krvotoka i pomoću nadzornih programa za dalju procenu vaskularnog pristupa).

CVC

Centralni venski kateter (CVC) je drugi oblik pristupa koji se koristi za dijalizu. Kateter je mekana cijevčica koju ljekar plasira u veliku venu na tijelu, obično na vrat ili rame. Kateter ima dva kraka. Kroz jedan krak krv se izvlači iz tijela radi obavljanja dijalize, a preko drugog kraka očišćena krv vraća se u tijelo.

Povezane teme

Saznajte zašto vam je potrebna fistula za dijalizni tretman.

Postoji velika šansa da ćete moći da birate centar za dijalizu. Nisu svi centri isti. Ovde možete pronaći kontrolnu listu koja će vam pomoći da odaberete svoj centar za dijalizu