Naša posvećenost

Ljekar i pacijent gledaju u tablet
Posvećenost mreže NephroCare

Dijaliza može imati značajan uticaj na kvalitetu života pacijenata. Zato, jedan od naših ciljeva jeste da podržimo pacijente u unapređenju svog zdravlja kako bi nastavili raditi ono što im je najvažnije. Kao velika međunarodna mreža dijalizne njege, pružamo usluge dijalize u raznim zemljama.

NephroCare filozofija jeste:

  • Ispuniti obavezu kompanije Fresenius Medical Care u stvaranju budućnosti vrijedne življenja za pacijente sa bolešću bubrega
  • Podržati prevenciju i usporiti napredovanje HBI
  • Obezbjediti poboljšanu brigu o pacijentima sa bolešću bubrega na osnovu nacionalnih i međunarodnih smjernica
  • Njegovati blisku, transparentnu saradnju između nefrologa, bolnica, ljekara, ljekara opšte prakse, pružalaca usluga medicinske njege i pacijenata
  • Osnažiti pacijente sa hroničnom bolešću bubrega kako bi im pomogli da imaju bolje sutra, postavljajući NephroCare kao pouzdanog partnera za cve zainteresovane strane u zdravstvu.

NephroCare sistem vrijednosti je naše rješenje kako bi uspostavili ravnotežu između standardizovanih postupaka i lokalnih zahtjeva za holističkim i potpuno međusobno povezanim sistemima renalne njege, što omogućava izbor najboljeg pristupa za svakog pacijenta u našoj cjelokupnoj mreži.

Angažman pacijenata

Osnaživanje pacijenata ima pozitivan uticaj na emocionalno i fizičko blagostanje pacijenata, što kao posljedicu ima saradnju pacijenata po pitanju njihovog ponašanja, zadovoljstva i liječenja.

Kontinuirano komuniciramosa našim pacijentima kako bismo razumjeli šta im je važno i kako bismo ih podržali kada su u pitanju zdravstvene teme:

• Uvod u dijalizu
• Edukacija o ishrani
• Njega fistule
• Održavanje aktivnog načina života
• Koordinacija dijalize na odmoru

Više informacija potražite u našem odjeljku za pacijente.

Klinička infrastruktura

Ključni način za pružanje standardizovanog liječenja u okruženju koje je usmjereno na tok rada jeste osmisliti najbolje kliničke pristupe sa prilagođenim rasporedom ustanove i kvalitetnim dijaliznim otopinama.

U našoj kliničkoj infrastrukturi nastojimo olakšati održavanje pravilne higijene, sigurnost i optimalan nadzor pacijenata.

Terapije, proizvodi i lijekovi

Pomoću NephroCare možemo pružiti optimalnu terapijsku kombinaciju – u centru, kod kuće, u bolnicama – koja odgovara populaciji naših pacijenata i potrebama zdravstvenih sistema.

Kod prilagođenih terapija, naši pacijenti imaju korist od našeg iskustva u terapijama specifičnim za pacijenta i Fresenius Medical Care proizvodima i visokokvalitetnim medicinskim proizvodima.

Naši inovativni proizvodi i tehnologija vam mogu koristiti – Vaše dobrostanje i sigurnost su uvijek najviši prioritet.

Više informacija o našim naprednim proizvodima potražite na web stranici Fresenius Medical Care: https://www.freseniusmedicalcare.com/en/healthcare-professionals/hemodialysis/hemodialysis-overview/.

Ljekari, medicinske sestre i specijalisti

Veoma motivisani, obučeni i iskusni ljekari, medicinske sestre i specijalisti su ključ njege pacijenata koji pate od bubrežnih bolesti.

U kliničkom okruženju, tehnologija i medicinska stručnost nisu jedno što je ključno. Naši profesionalci održavaju ljudsku i emocionalnu vezu sa pacijentima.

Pogledajte naše opcije liječenja.

Upravljanje kvalitetom

Postizanje odgovarajuće integracije ovih zahtjeva za kvalitetom u naše strukturirane procese.

Ključni element našeg sistema upravljanja kvalitetom se sastoji od smjernica kompanije koje navode ključne zahtjeve procesa u našoj NephroCare organizaciji, npr. postavljanjem standarda za održavanje higijene i kontrolu infekcije, dobru dijaliznu njegu, vodu, koncentrat i dijaliznu otopinu za hemodijalizu i srodne terapije.

Klinički i operativni učinak

Naši timovi u multidisciplinarnom centru zajednički upravljaju našim centrima za dijalizu kako bi pružili održivo zdravstvo zasnovano na vrijednosti.

Naši profesionalci koriste alate za praćenje kako bi izmjerili dostizanje ciljeva performansi. Svrha im je kontinuirano unapređenje.

Klinički informacioni sistem

Bez podataka nema unapređenja. EuCliD®, klinički sistem upravljanja kompanije NephroCare pruža detaljne informacije svake dijalize i pacijenta, što medicinskom osoblju u centrima NephroCare omogućava da donose prave odluke kako bi poboljšali tretman svakog pojedinačnog pacijenta.

Olakšava svakodnevni posao kliničkog osoblja integrišući procese u tok prikupljanja podataka.

Direktno povezan na aparate za dijalizu, sistem za praćenje unosi podatke pacijenata i medicinske parametre iz sesija dijalize u sistem za upravljanje podacima, te takođe provjerava jesu li podaci kompletni i vjerodostojni.

Zapamtite:

Svi podaci se prikupljaju strogo poštujući odredbe zaštite podataka i anonimno se pohranjuju kako bi se spriječila identifikacija pojedinačnih pacijenata.

Povezane teme

Fresenius Medical Care stalno razvija inovativne koncepte za održivu budućnost.

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrijednosti pružaoca poslovnih usluga NephroCare za Fresenius Medical Care.