Rad u NephroCare timu

Multidisciplinarni centar za dijalizu

Centar za dijalizu vodi medicinski direktor klinike specijalista nefrologije i glavna medicinska sestra klinike, odgovorna za upravljanje medicinskim i sestrinskim osobljem. 

Svaku smjenu pacijenata nadzire ljekar (osim u slučaju a Jedinica ograničene njege (LCU)) i medicinska sestra je zadužena za realizaciju dijaliznog tretmana do 4-6 pacijenata, u zavisnosti od nivoa Njege koju zahtijevaju lokalni propisi. Medicinskim sestrama pomažu zdravstveni asistenti, u zavisnosti od zahteva zemlje. Ovisno o njihovoj veličini i lokaciji, centar za dijalizu može imati dodatno administrativno i tehničko osoblje za podršku.

Naši nefrolozi

su specijalisti za upravljanje poremećajima elektrolita, acidobaznog metabolizma, arterijske hipertenzije, autoimunih i metaboličkih bolesti te pacijentu propisuju terapiju određenu za svakog od naših pacijenata.

Naše medicinske sestre

su stručnjaci u dijaliznoj njezi i pružaju najbolju moguću njegu našim pacijentima. One često grade trajne veze sa njima i njihovim porodicama. Brinući se o našim pacijentima, medicinske sestre tretiraju, edukuju i podržavaju naše pacijente na njihovom putovanju kroz dijalizu. Naše medicinske sestre mogu raditi u našim NephroCare dijaliznim centrima, na akutnim dijalizama smještenim u bolnicama ili mogu na daljinu podržavati pacijente koji na kućnoj dijalizi.

Naši pomoćnici

u pružanju zdravstvene njege takođe rade direktno sa pacijentima i njihovim porodicama. Zajedno sa našim medicinskim sestrama oni podržavaju naše pacijente da vode duži, bolji i zdraviji život.

Pored dijaliznih tretmana, NephroCare takođe pruža multidisciplinarnu podršku onim dijaliznim pacijentima koji zahtijevaju  pregled psihologa, dijetetičara ili socijalnog radnika.

Multidisciplinarni mjesečni sastanak (klinički pregled) organizuje i provodi medicinski direktor kako bi analizirao ukupne rezultate i poboljšao zdravstveni status svakog pojedinog pacijenta; takvi sastanci poboljšavaju komunikaciju i kreiraju zajedničku atmosferu te koordiniraju njegu koja se pruža u našem dijaliznom centru.