Iskustva zaposlenih

[Translate to Bosnia:] The NephroCare team
Rad u dijaliznom centru je više od samog posla.

Razgovarali smo sa koleginicama i kolegama u različitim zemljama koji su nam svojim riječima rekli o svojoj izabranoj profesiji, njihovoj strasti, izazovima, šta su u stanju da daju našim pacijentima i nagradama koje im daje rad na dijalizi.

Povezane teme

Zbog prednosti i mogućnosti karijere, mnogi ljekari, uglavnom nefrolozi, biraju da rade na poslovima dijalize.