Hronična bubrežna insuficijencija

HBI i njene društvene implikacije
Hronična bubrežna insuficijencija, tiha epidemija – društveni izazov

Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je uobičajen naziv za trajno, nepovratno oštećenje bubrega.1 Definiše se kao strukturirano oštećenje bubrega ili smanjena funkcija bubrega (smanjena brzina glomerularne filtracije (GFR)) tokom 3 ili više mjeseci.2

HBI je ozbiljno stanje povezanosa  s  prijevremenom smrću, smanjenom kvalitetom života i povećanim troškovima zdravstvene njege.3 Predstavlja ozbiljan izazov za one koje pogađa ova bolest, njihove porodice i ljekare. 1

Povezane teme

Postoje mnoge klinike i bolnice koje nude lečenje hemodijalizom.