Rad kao medicinska sestra

Medicinska sestra ispred tretman sale
Zašto trebate odabrati dijalizu?

Odlučili ste da radite na poslovima dijalize ili tražite da promijenite područje rada.

Profesionalna vrijednost

Početak karijere u njezi pacijenata na dijalizi je način da steknete profesionalnu vrijednost od samog početka. Medicinske sestre za dijalizu su veoma cijenjene i tražene u većini zemalja, ne samo zbog poslova dijalize veći zbog drugih poslova njege pacijenata. Uz potpunu obuku, medicinska sestra za dijalizu može raditi na svim poslovima dijalize gotovo u svakom dijelu svijeta.

Sadržaj i vještine posla

Kao medicinska sestra za dijalizu, imaćete priliku da iskoristite sve svoje vještine njege pacijenata i znatno ćete poboljšati svoje sposobnosti komunikacijesa ljudima. Radićete u pozitivnom okruženju gdje vam tehnologija i alati omogućavaju da bolje ispunite ključnu ulogu koju imate u njezi pacijenata. 

U centrima za dijalizu, medicinske sestre rade u timovima koji mogu da organizuju svoj posao samostalno.

Podrška za obuku

U mreži NephroCare, vjerujemo da je kontinuirana edukacijaveoma važna. Vaša obuka počinje prvog dana. U našem Osnovnom programu obuke medicinskih sestara za dijalizu (akreditovan od strane Evropskog udruženja medicinskih sestara za dijalizu i transplantaciju / Evropskog udruženja za renalnu njegu (EDTNA/ERCA)) dobi ćete mentora koji će vas voditi tokom prva tri mjeseca i nastaviti da vam pruža podršku nakon tog perioda. Proći ćete mnogo praktične obuke i teorijskih kurseva kako biste izgradili svoje vještine. Kako napredujete, vaše edukacija se nastavlja uz odgovarajuću obuku.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Rad u centru za dijalizu vam omogućava da optimalno organizujete svoj porodični život. Znaćete koju smjenu radite, imaćete mnogo veću fleksibilnost u rasporedu u poređenjusa drugim poslovima njege pacijenata. Nedjelje su slobodne i nema noćnih smjena.

Timski rad

Većinu osoblja u centru za dijalizu čine medicinske sestre. Zato se one oslanjanju jedna na drugu i dijele podršku kada god je to potrebno. Medicinske sestre za dijalizu takođe sarađuju sa drugim profesionalcima, koji su dio centra za dijalizu, kao što su ljekari, psiholozi, socijalni radnici, nutricionisti. To je zaista tim stručnjaka iz više disciplina.

Uticaj na živote pacijenata

Imate priliku da upoznate svoje pacijente i brinete se o njima i da kreirate dugotrajni odnos. Vi ćete im postati važni i možete uveliko doprinijeti njihovom blagostanju. Moći ćete vidjeti i rezultate dobre njege koju im pružate.

Zašto odabrati NephroCare?

Trenutno radite na poslovima dijalize i tražite nove izazove

Podrška za obuku

U mreži NephroCare, vjerujemo da je kontinuiranaedukacija veoma važna. Vaša obuka počinje prvog dana. U našem Osnovnom programu obuke medicinskih sestara za dijalizu (akreditiran od strane EDTNA/ERCA) dobićete mentora koji će vas voditi tokom prva tri mjeseca i nastaviti da vam pruža podršku. Proći ćete mnogo praktične obuke i teorijskih kurseva kako biste izgradili svoje vještine. Kako napredujete, vaša edukacija se nastavlja uz odgovarajuću obuku.

Kvaliteta i sigurnost

Kao veoma iskusni pružaoci usluga dijalize, imamo vrlo dobro uspostavljene postupke i standarde. Od početka ćete raditi u dobro organizovanom okruženju.

„NephroCare standardi dobre dijalizne njege” i „Higijena i kontrola infekcije”, zajednosa postupcima koji opisuju kako se postiže najbolja praksa u ovim oblastima, naše su ključne direktive kvalitete njege zbog kojih su centri za dijalizu sigurniji za naše pacijente i zaposlenike.

Radno okruženje

Klinike u mreži NephroCare su visoko usklađena radna okruženja, počevši od standarda arhitekture kada je u pitanju prostor i organizacija centra za dijalizu. Ostvarićete prednosti od ovog dobro organizovanog i udobnog okruženja za rad.

Naša aktivnost se zasniva na standardizovanim postupcima, jasnim ulogama i izvrsnom organizacijom sistema smjena i zadataka. U našem okruženju ćete se osjećati dobrodošlim.

Razvoj karijere

Svoju karijeru u mreži NephroCare možete razviti na više načina. Možete seusavršiti za upravljanje podacima i kvalitetom, higijenu, obuku i mentorstvo, te možete napredovati u svom centru za dijalizu i na radnim mjestima u upravi. Većinu naših uloga provođenja njege pacijenata obavljaju medicinske sestre koje su odabrane iz naših klinika. A ako odlučite da promijenite zaposlenje, rad u mreži NephroCare je jaka profesionalna referenca.

Angažman u naučnoj zajednici

Vjerujemo da sve medicinske sestre trebaju podijeliti stručnost i učestvovati u naučnom razvoju svoje profesije. Zato podržavamo učešće svih naših sestara u međunarodnim konferencijama EDTNA/ERCA koje aktivno učestvuju u naučnim aktivnostima. Ako ste učestvovali u kongresu, vjerovatno ste već vidjeli naše postere i sesije.

Povezane teme

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrijednosti pružaoca poslovnih usluga NephroCare za Fresenius Medical Care.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete lične uvide u iskustvo rada za mrežu NephroCare.