O nama

Medicinska sestra i pacijent
Fresenius Medical Care – Tržišni lider iza kompanije NephroCare

Fresenius Medical Care je vodeći svjetski snabdjevač proizvodima i uslugama za pacijente sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

Preko 25 godina Fresenius Medical Care postavlja i podiže standarde u dijalizi, radeći na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Kao proizvođač cjelokupnog asortimana dijaliznih proizvoda i kao pružalac usluga dijalize u svojih oko 4.000 centara u oko 50 zemalja širom svijeta, Fresenius Medical Care je u partnerskom odnosu sa zdravstvenim organizacijama sa ciljem da obezbjedi opciju terapije po meri pacijenta za preko 332.000 pacijenata u celom svetu. Fresenius Medical Care je posvećen poboljšanju kvaliteta života pacijenata, kreiranju njihove bolje budućnosti i obezbjeđivanju najvišeg kvaliteta najsavremenije dijalize.

Fresenius Medical Care

NephroCare

NephroCare je dio kompanije Fresenius Medical Care koji pruža uslugu dijalize za hrunične bubrežne bolesnike u više od 40 zemalja širom Europe, Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike.

Prvi dujalizni centar je otvoren 1994.god. Danas pružamo dijalizne tretmane za više od 100.000 pacijenata u više od 1.000 centara, obezbjeđujući oko 16 milijuna tretmana godišnje. NephroCare ima više od 31.000 zaposlenih koji su posvećeni pružanju najvišeg mogućeg kvaliteta njege.

Uz NephroCare, Fresenius Medical Care ima odgovornost da pomogne zdravstvenim sistemima putem inovativnih koncepata njege, kao i da pruži održivu, pristupačnu i visokokvalitetnu njegu za sve veći broj pacijenata koji pate od hroničnih bubrežnih bolesti.