NephroCare Academy

Edukacija za NephroCare kliničko osoblje

NephroCare Academy je osnovana da podrži ljekare, medicinske sestre, menadžment centara i nekliničko osoblje sa širokim spektrom modalitete učenja i tema, omogućavajući im da ponude najviši kvalitet brige tokom svog radnog odnosa. 

NephroCare nudi obuku akreditovanih medicinskih sestara

NephroCare program edukacije medicinskih sestara za osnove dijalize je akreditovan od strane EDTNA/ERCA.

Medicinska edukacija kao važan alat za optimizacijunjege pacijenata

Pored toga, NephroCare razumije da će kontinuirana edukacija i program obuke, koji se uspostavlja prema međunarodnim smjernicama za liječenje i visokim standardima liječenja NephroCare klinika, pomoći unapređenju medicinskih performansi u klinikama. Na kraju, to dovodi do unaprijeđene njege pacijenata što je glavna ambicija NephroCare klinika.

Dr Stefano Stuard, šef Tima za kliničko i terapijsko upravljanje Vijeća Evrope (CoE) i glavni autor kursa kaže: „Ovo je vrlo važan korak za nas i drago nam je da možemo na ovaj način pomoći svojim ljekarima.”

NephroCare nudi akreditovanu obuku ljekara

„Kontrola krvnog pritiska (BP) kod hronične bubrežne insuficijencije (HBI)” je naziv prvog obrazovnog kursa akreditovanog od Evropskog vijeća za akreditaciju za kontinuiranu medicinsku edukaciju (EACCME) Evropske unije medicinskih stručnjaka (UEMS) u Briselu. NephroCare ljekari koji završe sve module kursa e-učenja će moći sakupiti 7 bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CME).

Povezane teme

Zbog prednosti i mogućnosti karijere, mnogi ljekari, uglavnom nefrolozi, biraju da rade na poslovima dijalize.