Zaposlenje

Posvećeni stručnjaci usluge NephroCare
Rad u mreži NephroCare

U kliničkom okruženju, tehnologija i medicinska stručnost nisu jedno što je ključno. Naši profesionalci pružaju i ljudsku i emocionalnu vezusa pacijentima i kao takvi veoma su važni za blagostanje pacijenata i njihovu saradnju u terapiji.

Fresenius Medical Care je svjetski lider u njezi bubrega, uspostavljen prije 100 godina. Rukovodimo mrežama za dijalizu širom svijeta (više detalja možete pronaći ovdje). Sveobuhvatne usluge njege pacijenata su na međunarodnom nivou sažeto prikazane pod NephroCare.