Zaposlenje

Posvećeni stručnjaci usluge NephroCare
Rad u mreži NephroCare

U kliničkom okruženju, tehnologija i medicinska stručnost nisu jedno što je ključno. Naši profesionalci pružaju i ljudsku i emocionalnu vezusa pacijentima i kao takvi veoma su važni za blagostanje pacijenata i njihovu saradnju u terapiji.

Fresenius Medical Care je svjetski lider u njezi bubrega, uspostavljen prije 100 godina. Rukovodimo mrežama za dijalizu širom svijeta (više detalja možete pronaći ovdje). Sveobuhvatne usluge njege pacijenata su na međunarodnom nivou sažeto prikazane pod NephroCare.

Naši zaposlenici su naša najvažnija imovina, i mi smo naučili kako da im izgradimo bolje i sigurnije radno okruženje. Putem našeg Programa zadovoljstva zaposlenika, kontinuirano procjenjujemo radnu klimu i moral zaposlenika te poduzimamo aktivnosti kada god je to potrebno. Zbog toga broj zaposlenika koji napuštaju svoj angažman u NephroCare EMEA klinikama je svake godine manji od 10%.