Iza kulisa: Dan u životu medicinske sestre

glavna sestra u NephroCare centru u Ceglédu

Pacijenti su dobro upoznatisa dešavanjima tokom sesije hemodijalize u NephroCare centru – barem iz njihove perspektive.

Ali šta se dešava iza kulisa, prije nego što ujutro stignu prvi pacijenti i nakon što naveče odu posljednji pacijenti? Agnes Szekeres, glavna sestra u NephroCare centru u Ceglédu, Mađarska, ekskluzivno predstavlja svakodnevnu rutinu medicinskih sestara centra.

5.00 sati – rani početak

Dnevna rutina našeg kliničkog osoblja započinje mnogo prije nego što dođu pacijenti. U cik zore, u 5.00 sati, pristižu prvi članovi osoblja. Većini nam topla šolja kafe pomaže da se razbudimo. To je i prilika da kratko porazgovaramo o jučerašnjim događajima i da preletimo dnevni raspored.

Od 5.00 do 5.50 sati – priprema

Jutarnja smjena počinje u 6.00 sati. Naš tim ima malo vremena da sve pripremi pravilno kako bi sve išlo glatko kada dođu pacijenti. Naša svakodnevna lista zadataka:

 • Upaliti vodu i Centralno snabdijevanje rastvorom za hemodijalizu (CDS)
 • Provjeriti kvalitetu i tvrdoću vode, izmjeriti nivo hlora i očitati mjerač vode
 • Upaliti i provjeriti sisteme za dijalizu, provjeriti ostatke sredstva za dezinfekciju test trakom
 • Postaviti i napuniti krvne linije, dijalizatore. Pripremiti sve materijale za tretman. Pripremiti propisanu dozu heparina za svakog pacijenta.
 • Zasebno pripremiti materijale za uključenje za pacijentesa centralnim venskim kateterom ili arteriovenskom fistulom
 •  Pripremiti rastvor za dezinfekciju za površine i korištene instrumente

Od 5.40 do 5.50 sati - stižu ljekari i pacijenti

Od sada naš posao postaje vidljiv pacijentima. Svaku sesiju dijalize započinjemo mjerenjem pacijentove tjelesne težine i pranjem fistule na ruci sapunom i vodom. Zatim ih upućujemo na njihovo dijalizno mjesto.

Od 6.00 do 22.30 sati - obavljanje dijaliza

Naša standardna terapija traje od 250 do 270 minuta tretmana online hemodijafiltracije, post-dilucija. Za to vrijeme, naš najvažniji zadatak jeste pratiti pacijente i pružati im najbolji mogući tretman bez problema.

Naše medicinske sestre naporno rade da se pobrinu za svakog pacijenta, posvećuju im pažnju i vrijeme prema njihovim pojedinačnim zahtjevima. Kada to vrijeme dozvoljava, medicinske sestre pripremaju opremu i materijale za kraj tretmana i pripremaju se da prime novu grupu pacijenata.

Zauzeti cijeloga dana

Kada se ne brine o pacijentima, naše osoblje ima mnoštvo drugih dnevnih zadataka, kao što su:

 • Unos podataka u EuCliD (Evropsku kliničku bazu podataka)
 • Zakazivanje medicinskih pregleda za naše pacijente kao i za one koji čekaju da budu uneseni na listu čekanja za transplantaciju
 • Planiranje laboratorijskih analiza, uzimanje krvi i pripremanje epruveta, unos nalaza u EuCliD
 • Ispunjavanje dokumentacije o dnevnoj kontroli kvalitete i zaštiti okoline
 • Obavljanje konsultacija o ishrani, razgovorsa pacijentima i, po potrebi, pružanje psihološke podrške
 • Organiziovanje tretmana za pacijente u jedinici intenzivne njege
 • Unos i izdavanje eritropoetina i praćenje njegove primjene

11.30 sati – kraj jutarnje sesije

Jutro brzo proleti. Kada se oprostimosa prvom grupom pacijenata, postupak hemijske dezinfekcije unutar sistema za dijalizu već je u toku. Uskoro započinjemosa dezinfekcijom površina. Slijedi: obrada, prenos i odlaganje opasnog otpada. Na kraju salu za tretman predajemo osoblju za čišćenje.

Od 11.30 do 12.15 sati – Pauza i zakazivanje

Prije nego što cijeli postupak ponovo započnesa novim pacijentima, naše medicinske sestre imaju još jednu kratku pauzu na kojoj uživaju u zasluženoj šolji kafe. Ovo vrijeme se koristi i za zakazivanje pacijenata i dogovaranje sedmičnog transporta pacijenata, iako se ovo sve može mijenjati iz dana u dan. Kako mnogi pacijenti na dijalizi su i dalje zaposleni, često prilagođavamo raspored dijalize kako bismo uklopili njihov radni raspored. To je izazovno ali uvijek pronađemo rješenje. Obrađujemo zahtjeve za turističkom dijalizom i održavamo redovne kontakte sa drugim centrima za dijalizu.

Osiguravanje najviše kvalitete

Redovnim učešćem u obukama i kursevima e-učenja, zadatke izvršavamosa najvišom mogućom vještinom i poštujemo najnovije standarde njege. Kvalitet njege koju nudimo pacijentima se redovno prati revizijama, inspekcijama glavne sestre za zemlju u kojoj djeluje Fresenius Medical Care i provjerama regulatornih agencija. Naš cilj je svima pružiti zadovoljstvo u bilo koje vrijeme.

Član većeg tima

Pacijentima se može činiti da osoblje na terenu obavlja tretman dijalize bez ičije pomoći. Ali to je daleko od istine. Bez našeg administratora, šefa tehničkog održavanja, tehničara i IT odjela, naš centar ne bi mogao otvoriti svoja vrata. Alati, materijali i koncentrati za liječenje se moraju naručiti i pravilno skladištiti. Mašine i zgrada se moraju održavati i po potrebi popravljati. Naš IT sistem omogućava tačan i brz unos podataka.

Naš rad se nastavlja do 22.00 sata, a na kraju jednog dana počinjemo se pripremati za naredni. Kroz sve to, timski rad je ono što nas drži skupa, omogućavajući nam da našim pacijentima pružimo vrhunsku njegu.