26 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
26
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+420 311 280 320
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.545 212 215
Modaliteti HD, CAPD, HF, ONLINE HDF, APD
Kontakt Tel. +420 471 120 350
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Home HD, Mixed HDF
Kontakt Tel. +420 460000500
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+420 461 002 461
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
Kontakt Tel. +420 471 003 010
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 353 223 281
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, HF, APD
Kontakt Tel.+420 313 030 820
Modaliteti HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
Kontakt Tel. +420 321 022 700
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 477 012 310
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel. +420 354 622 604
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 325 203 170
Modaliteti ONLINE HDF, HF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel. +420 471 120 370
Modaliteti HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+420 471 003 076
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+420 325 203 190
Modaliteti Home HD, Mixed HDF, HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+420 460 000 520
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 466 512 078
Modaliteti APD, ONLINE HDF, HD, CAPD, HF
Kontakt Tel. +420 237 836 570
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 244 090 330
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 237 836 620
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+420 220 510 107
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 284 683 292
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+420 321 000 161
Modaliteti CAPD, HD, ONLINE HDF, APD, HF
Kontakt Tel.+420 352 622 653
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+420 312 521 994
Modaliteti HD, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+420 465 715 050
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HF, HD, HDF