6 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
6
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+386 (0)3 425 04 50
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD, Mixed HDF
Kontakt Tel.+386 (0)1 589 72 11
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+ 386 (0)1 750 69 59
Modaliteti HF, HD, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+386 (0)7 49 04 250
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+386 (0)2 460 51 70
Modaliteti HF, Mixed HDF, ONLINE HDF, HDF
Kontakt Tel.+386 (0)4 257 81 00
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF