30 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
30
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.(22) 2762-9181
Modaliteti HV-HDF, HD, Home HD
Kontakt Tel.(21) 2716-9950
Modaliteti APD, CAPD, HD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(21) 2666-2950
Modaliteti Home HD, APD, HD, HV-HDF, CAPD
Kontakt Tel.(21) 2756-4643
Modaliteti APD, HD, CAPD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(21) 3382-5518
Modaliteti HV-HDF, HD, Home HD
Kontakt Tel.(21) 3117-1159
Modaliteti HV-HDF, HD
Kontakt Tel.(22) 3853-1492
Modaliteti CAPD, HD, APD
Kontakt Tel.(24) 3026-4080
Modaliteti APD, HD, CAPD, Home HD
Kontakt Tel.(87) 2101-2500
Modaliteti HD, APD, CAPD, HV-HDF
Kontakt Tel.(11) 3147-8884
Modaliteti HD, HV-HDF, Home HD, Autonomic Nocturnal Hemodialysis
Kontakt Tel.(81) 3073-3600
Modaliteti APD, HD, HV-HDF, CAPD, HDF
Kontakt Tel.(71) 2104-0091
Modaliteti HD, APD, CAPD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(11) 3882-9599
Modaliteti HD, HV-HDF, APD, CAPD, Home HD
Kontakt Tel.(83) 3022-7236
Modaliteti HD, APD, HV-HDF, CAPD
Kontakt Tel.(61) 3244-8780
Modaliteti Home HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(11) 3740-2400
Modaliteti HD, CAPD, APD, Home HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(11) 3874-1046
Modaliteti HD, APD, CAPD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(31) 3878-6600
Modaliteti APD, CAPD, HD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(61) 3044-8650
Modaliteti HD, CAPD, APD, HV-HDF, Home HD
Kontakt Tel.(11) 5575-6810
Modaliteti HD, APD, CAPD, Home HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(31) 3361-3440
Modaliteti CAPD, HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(22) 2733-2121
Modaliteti APD, HD, CAPD, Home HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(21) 2549-8713
Modaliteti HD, Home HD, APD, CAPD, HV-HDF
Kontakt Tel.(21) 2208-3731
Modaliteti HD, Home HD, APD, CAPD, HV-HDF
Kontakt Tel.(21) 3484-9650
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(21) 97252-1337
Modaliteti HD, Home HD
Kontakt Tel.(11) 3821-5371
Modaliteti PAED, CAPD, APD, HV-HDF
Kontakt Tel.(81) 3431-6662
Modaliteti HD, APD, CAPD
Kontakt Tel.(81) 3877-1011
Modaliteti HD, HV-HDF, CAPD, APD