31 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
31
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+421484413872
Modaliteti APD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.+421 917 871 689
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421248700101
Modaliteti HD, APD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.+421573260110
Modaliteti CAPD, HDF, APD, HD
Kontakt Tel.+421 42 444 1338
Modaliteti High-Flux HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+421 35 777 77 02
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.+421 55 615 2948
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 55 633 3354
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 55 6402 770 / 771
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+421 53 429 88 42
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421363260160, AMB +421363260161
Modaliteti
Kontakt Tel.+421 56 642 1131
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 37 7336 588
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+421 910 409 126
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel. +421 32 7713 613
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421 35 691 23 96
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.+421337730148
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421 52 52 78 91 22
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421 42 426 02 53
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.+421 51 701 1418
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421587771270
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421 36 3260 150
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.+421 53 429 95 59
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+421 52 431 7365
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 56 668 9521
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 905 874 883
Modaliteti High-Flux HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+421 33 5354 956
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+421 41 511 0690
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+421 54 32 14 424
Modaliteti HDF, HD