36 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
36
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.0358400400/0258830394
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 262 227 202
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 753 669
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 71 28 04
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 715 300
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+40 348 730 162
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 705 021/22
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 364 438 087
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 254 22 31 55
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 352 401 314
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 332 45 50 58
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 332 803 441
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 341 425 885
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+40234311800
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 70 97 79
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 348 45 72 10
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.0766.064.089
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+40 330 803 554
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 250 715 038
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40361 884 840
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 262 310 771
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 343 401 100
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 715 301
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 330 803 490
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 345 404 991
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 340 401 020
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 364 435 383
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 371 003 211
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.0360401319
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+40 364 116 801 și +40 372 713 316
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 372 747 484 (centru dializă)
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 351 420 968
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+40 346 401 010
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.0728.833.134 (dializă)
Modaliteti HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+40 356 461 916
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD