NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

85 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
85
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
 
Kontakt Tel.0621 59581-100 Faks0621 59581-119
 
Kontakt Tel.089 2670-83 Faks089 2670-84
 
Kontakt Tel.089 53070-180 Faks089 53070-198
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.089 53070-10 Faks089 53070-199
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0209 9335-20 Faks0209 9335-80
 
Kontakt Tel.02043 6849-0 Faks02043 6849-20
 
Kontakt Tel.02366 50085-0 Faks02366 50085-5
 
Kontakt Tel.07361 5519-00 Faks07361 5519-19
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.07961 57999-84 Faks07961 57999-91
Modaliteti ONLINE HDF, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.07171 8743-060 Faks07171 8743-125
Modaliteti ONLINE HDF, HD, Home HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04102 8244-14 Faks04102 8244-15
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04531 1824-78 Faks04531 1823-77
Modaliteti PAED, CAPD, APD, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0821 22782-0
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0821 45044-20
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.030 9238-617 Faks030 9238-854
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02741 3001 Faks02741 3775
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02681 70331 Faks02681 986639
Modaliteti HD, CAPD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0521 13604-30 Faks0521 13604-32
Modaliteti CAPD, HDF, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04181 3603-40 Faks04181 3603-42
Modaliteti HD, HDF, CAPD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04161 500-202 Faks04161 500-499
Modaliteti HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04171 7815-24 Faks04171 7815-26
Modaliteti PAED, CAPD, ONLINE HDF, APD, HD, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06592 950513 Faks06592 4063
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06591 94370-1 Faks06591 94370-3
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02181 7829 Faks02181 73993
Modaliteti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06441 20436-30 Faks06441 20436-39
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.03431 6655-44 Faks03431 6655-11
 
Kontakt Tel.0231 286587-0 Faks0231 286587-21
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0821 26994-0 Faks0821 26994-49
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02181 78-28 Faks02181 73-739
 
Kontakt Tel.02272 93037-0 Faks02272 93037-2
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02331 36752-18 Faks02331 36752-90
Modaliteti HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF, Mixed HDF, CAPD, APD, Immunoadsorption Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.040 413063-30 Faks040 413063-33
Modaliteti HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, HF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.040 611860-10 Faks040 611860-33
Modaliteti Immunoadsorption, LDL Apheresis, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.040 7661320 Faks040 771051
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0841 37008-0 Faks0841 37008-37
Modaliteti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.08191 65686 Faks08191 64318
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.08861 24080-0 Faks08861 24080-1
Modaliteti LDL Apheresis, CAPD, HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02151 84394-0 Faks02151 84394-9
 
Kontakt Tel.02151 84394-0 Faks02151 84394-9
 
Kontakt Tel.07821 9166-0 Faks07821 9166-66
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.07822 8977-0 Faks07822 8977-111
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0214 83058-0 Faks0214 83058-58
 
Kontakt Tel.0621 529700-2 Faks0621 529700-3
 
Kontakt Tel.06324 78009-2 Faks06324 78009-4
 
Kontakt Tel.0621 6355480-2 Faks0621 6355480-3
 
Kontakt Tel.06232 71048 Faks06232 629337
 
Kontakt Tel.02104 9799-60 Faks02104 9799-671
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02129 34212-10 Faks02129 34212-29
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02103 90808-10 Faks02103 90808-29
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02051 4197-10 Faks02051 4197-29
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02161 9271-0 Faks02161 9271-71
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02166 3107-74 Faks02166 3107-69
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.03601 8355-0 Faks03601 8355-46
Modaliteti ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, Home HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.03601 8355-0 Faks03601 812077
 
Kontakt Tel.03603 89207-0 Faks03603 89207-11
 
Kontakt Tel.089 452238-0 Faks089 452238-20
 
Kontakt Tel.089 2000182-0 Faks089 2000182-20
 
Kontakt Tel.0251 98127-0 Faks0251 98127-77
 
Kontakt Tel.0251 846926-0 Faks0251 846926-9
 
Kontakt Tel.0208 200-181 Faks0208 200-895
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.04961 9224-0 Faks04961 9224-24
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, Mixed HDF, PAED, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06331 77669 Faks06331 270588
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06391 912-0 Faks06391 912-15
Modaliteti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06331 148878-0 Faks06331 148878-16
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06332 56996-11 Faks06332 56996-16
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06898 69020-10 Faks06898 69020-20
Modaliteti CAPD, APD, HD, HF, Mixed HDF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.02361 6533-70 Faks02361 6533-94
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0382 0394-412 Faks0381 7768-189
 
Kontakt Tel.0381 77681-18 Faks0381 77681-99
Modaliteti ONLINE HDF, HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.03821 86923-10 Faks03821 86923-13
 
Kontakt Tel.0381 4050217 Faks0381 448703
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.05341 8630-0 Faks05341 8630-99
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.08252 88149-0 Faks08252 88149-29
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.09431 7152-0 Faks09431 7152-40
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.09431 7152-0 Faks09431 7152-40
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.08151 36846-48 Faks08151 36846-49
Modaliteti PAED, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06441 204362-0 Faks06441 204362-9
 
Kontakt Tel.02302 1522 Faks02302 81714
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD, HF, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.0841 12604-60 Faks0841 12604-44
Modaliteti PAED, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.08431 399-5697 Faks08431 399-3496
Modaliteti HD, CAPD, HDF, Immunoadsorption Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06251 9861-0 Faks06251 9861-39
Modaliteti PAED, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.06206 7064-30 Faks06206 7064-39
Modaliteti PAED, CAPD, APD, HD, ONLINE HDF, Mixed HDF Idi na stranicu klinike