78 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
78
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.089 53070-180
Modaliteti HD, CAPD, APD, LDL Apheresis, ONLINE HDF
Kontakt Tel.089 53070-10
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, LDL Apheresis, HD
Kontakt Tel.0209 9335-20
Modaliteti
Kontakt Tel.02366 50085-0
Modaliteti
Kontakt Tel.07361 5519-00
Modaliteti Home HD, LDL Apheresis, HD, ONLINE HDF, CAPD
Kontakt Tel.07961 57999-84
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.07171 8743-060
Modaliteti Home HD, HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.04102 8244-14
Modaliteti APD, HDF, CAPD, PAED, HD
Kontakt Tel.0821 22782-0
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.0821 45044-20
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.030 9238-617
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.02741 3001
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.02681 70331
Modaliteti HD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.0521 13604-30
Modaliteti CAPD, HDF, HD
Kontakt Tel.04181 3603-40
Modaliteti HD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.04161 500-202
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.04171 7815-24
Modaliteti PAED, CAPD, ONLINE HDF, APD, HD, LDL Apheresis
Kontakt Tel.06592 950513
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.06591 94370-1
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.02181 7829
Modaliteti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.06441 20436-30
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.03431 6655-44
Modaliteti
Kontakt Tel.0231 286587-0
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.0821 26994-0
Modaliteti HD
Kontakt Tel.02181 78-28
Modaliteti High-Flux HD
Kontakt Tel.02272 93037-0
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.02331 36752-18
Modaliteti CAPD, Mixed HDF, Immunoadsorption, APD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF
Kontakt Tel.040 413063-30
Modaliteti LDL Apheresis, HF, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.040 611860-10
Modaliteti Immunoadsorption, LDL Apheresis, HF, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.040 7661320
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.0841 37008-0
Modaliteti CAPD, HD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.08191 65686
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.08861 24080-0
Modaliteti LDL Apheresis, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.02151 84394-0
Modaliteti
Kontakt Tel.07821 92378 -0
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF
Kontakt Tel.07822 8977-0
Modaliteti ONLINE HDF, LDL Apheresis, HF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.0214 83058-0
Modaliteti
Kontakt Tel.0621 529700-2
Modaliteti
Kontakt Tel.02104 9799-60
Modaliteti HD, CAPD, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.02129 34212-10
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.02103 90808-10
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.02051 4197-10
Modaliteti CAPD, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis
Kontakt Tel.02161 9271-0
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption
Kontakt Tel.02166 3107-74
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis
Kontakt Tel.03601 8355-0
Modaliteti ONLINE HDF, HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, Home HD
Kontakt Tel.03601 8355-0
Modaliteti
Kontakt Tel.0251 98127-0
Modaliteti
Kontakt Tel.0208 200-181
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD
Kontakt Tel.04961 9224-0
Modaliteti HD, PAED, Mixed HDF, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.06331 77669
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.06331 148878-0
Modaliteti HD, CAPD, LDL Apheresis, HDF
Kontakt Tel.06332 56996-11
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis
Kontakt Tel.06898 69020-10
Modaliteti LDL Apheresis, Immunoadsorption, Mixed HDF, HF, HD, APD, CAPD
Kontakt Tel.02361 6533-70
Modaliteti HD
Kontakt Tel.0381 77681-18
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.0381 4050217
Modaliteti HD, ONLINE HDF, APD, CAPD, HF, LDL Apheresis, Immunoadsorption
Kontakt Tel.05341 8630-0
Modaliteti HD
Kontakt Tel.08252 88149-0
Modaliteti HDF, Home HD, LDL Apheresis, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.09431 7152-0
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF, PAED
Kontakt Tel.09431 7152-0
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, HF
Kontakt Tel.06441 204362-0
Modaliteti
Kontakt Tel.02302 1522
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, LDL Apheresis, Home HD, HF, HDF
Kontakt Tel.0841 12604-60
Modaliteti PAED, Mixed HDF, HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.08431 399-5697
Modaliteti HD, CAPD, HDF, Immunoadsorption