22 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
22
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+36 53 318 518
Modaliteti APD, ONLINE HDF, HF, HD, CAPD
Kontakt Tel.+36 52 413 653
Modaliteti HF, CAPD, LDL Apheresis, Immunoadsorption, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+36 36 510 030
Modaliteti LDL Apheresis, CAPD, APD, ONLINE HDF, HF, HD
Kontakt Tel.+36 33 510 110
Modaliteti HF, HD, ONLINE HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+36 93 509 550
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+36 48 570 160
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+36 37 541 950
Modaliteti HD, APD, HF, CAPD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+36 76 501 630
Modaliteti APD, ONLINE HDF, HF, CAPD, HD
Kontakt Tel.+36 76 466 179
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+36 46 501 470
Modaliteti LDL Apheresis, CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+36 72 536 065
Modaliteti APD, HF, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+36 72 552 140
Modaliteti ONLINE HDF, HF, HD
Kontakt Tel.+36 1 478 1050
Modaliteti APD, ONLINE HDF, HD, HF, CAPD
Kontakt Tel.+36 1 436 9710
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HF, HD
Kontakt Tel.+36 32 520 780
Modaliteti ONLINE HDF, CAPD, APD, HF, HD
Kontakt Tel.+36 47 523 350
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+36 1 210 97 50
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HF, HD, APD
Kontakt Tel.+36 99 319 194
Modaliteti HF, APD, CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+36 1 455 1000
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+36 63 561 600
Modaliteti HF, ONLINE HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.+36 73 514 120
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+36 27 511 090
Modaliteti CAPD, HD, APD, ONLINE HDF, HF