76 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
76
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.(011) 4222-6960
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0291) 4551431
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0291) 4526903
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03777) 452034
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 4223-6289
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 42999672
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 45472557
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(02946) 442324
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 4487-1999
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.(011) 4488-8057
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.03718425526
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(02656) 482025
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03865) 424289
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(03442) 423118
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(0345) 4223571
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0351) 4885454
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(03783) 425475
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(03549) 423004
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03774) 425051
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(03488) 428003
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(011) 4383-4161
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(011) 4237-4095
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03717) 4422685
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0298) 4425330
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(03446) 423343
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(011) 49590200 (int 8701)
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0387) 4216612
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(0379) 4434686
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0343) 4200566
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(03548) 425468
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0221) 4536246
Modaliteti CAPD, HD, APD
Kontakt Tel.(011) 4248-5429
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(011) 48256162
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(011) 47985929
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0261) 4291003/4290766
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(0261) 4249839
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0261) 4234879
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(02623) 4443365
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(02622) 422951
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0220) 4858640
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0220) 4832-741
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 42903104
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0237) 4664611
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 46291083
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(02262) 420360
Modaliteti APD, CAPD, HD, HV-HDF
Kontakt Tel.(0299) 4430181
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0299) 4421715
Modaliteti
Kontakt Tel.03755-423628
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(02322) 4423820
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.03752-430212
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.42242249
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(03482) 428850
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0362) 4440250
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0341) 4231975
Modaliteti HD, CAPD, HV-HDF, PAED
Kontakt Tel.(03876) 481616
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.(0341) 4810222
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0364) 4425612
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0387) 4233217
Modaliteti HDF, APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(011) 47441320
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(011) 44418634
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03498) 420589
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(0266) 4420980
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(54 11) 47135232
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(02972) 422026
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0260) 4426621
Modaliteti APD, CAPD, HD
Kontakt Tel.(0342) 4527881
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.(0385) 4311013
Modaliteti HD, APD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.(0381) 4225139
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(03462) 437720
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(011) 47664990
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(03735) 423078
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(02657) 430634
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.(0298) 4462263
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.(03455) 425606
Modaliteti HD
Kontakt Tel.(02942) 421035
Modaliteti HD
Kontakt Tel.0341-4858585
Modaliteti CAPD, APD