Rad kao ljekar

Ljekarka i ljekar sa stetoskopima
Koji su osnovni razlozi zbog kojih bi ljekari trebali specijalizirati nefrologiju?

Nije lako donijeti odluku o specijalizaciji iz određene oblasti medicine. Kako bi profesionalni život ljekara bio koristan, potrebno je razmotriti mnoštvo faktora: kompleksnost i važnost specijalizacije, profesionalni prestiž i mogućnosti zaposlenja i radnih uslova te određene specijalizacije, što je jednako važno.

Nefrologija je jedna oblast medicine gdje možete označiti sva ova polja. Zbog toga želimo predstaviti važne informacije inteligentnim i motivisanim ljekarima kako bi im pomogli da odaberu ovu važnu oblast za svoju praksu.

Profesionalni status

U posljednjih 60 godina, nefrologija je postala važna medicinska specijalnost, zbog izrazito bitne uloge koju bubrezi igraju u ljudskom tijelu i uključenosti ovih organa u mnogim akutnim stanjima i sistemskim bolestima koje primarno ne zahvataju bubrege (npr. autoimune bolesti, hematološke bolesti).

Nefrolozi su visoko cijenjeni u svim bolnicama jer su  stručnjaci za liječenje poremećaja ravnoteže elektrolita, acidobazne ravnoteže, arterijske hipertenzije, autoimunih i metaboličkih bolesti. Drugi ljekari ih često konsultuju kako bi pronašli odgovore na pitanja na koja se ne može odgovoriti metodama i znanjima drugih medicinskih specijalnosti.

Rad

Rad nefrologa obuhvata široki spektar kliničkih tretmana. Druge oblasti medicine nemaju toliko prilika da se bave sa toliko tjelesnih procesa: proizvodnja hormona, upravljanje krvnim pritiskom, kontrola anemije, održavanje gustoće kostiju i održavanje ravnoteže tekućine i elektrolita. To nije uvijek jednostavan posao, jer nefrolog mora dobro poznavati internu medicinu, ali to je vjerovatno razlog zbog čega je ova oblast privlačna mnogim ljekarima.

Bolest bubrega može izazvati mnoge komplikacije i ima negativne posljedice u toku progresije, uključujući stanja opasna po život. Obučeni nefrolog može liječiti akutnu i hroničnu bubrežnu insuficijenciju, te samim tim spriječiti ili usporiti njenu progresiju i poboljšati kvalitet života pacijenata koji pate od bubrežnih bolesti. To znači da nefrolog može sigurno uputiti pacijenta na dijalizu ili transplantaciju bubrega, jedine opcije liječenja završnog stadijuma bolesti bubrega.

Njega usmjerena na pacijenta

Uspješno praćenje i tretman bolesti bubrega i zatajenja bubrega nije moguće bez snažnog angažmana pacijenata. Dobre komunikacijske vještine su ključne za efikasnu saradnjusa pacijentima i rodbinom; volja za interakcijom, sticanjem povjerenja i posvećenost. Tokom karijere u nefrologiji u velikoj mjeri razvijaju se takve socijalne vještine i emocionalna inteligencija.

Naučna aktivnost

Nefrologija je područje gdje je došlo do mnogih naučnih otkrića i još će ih biti. Zbog toga većina ljekara mogu lako učestvovati u naučnim aktivnostima i ohrabreni su da objavljuju i predstavljaju svoj rad i stave ga na raspolaganje svojim kolegama.

Radni uslovi

Rad na odjeljenju za nefrologiju ili centru za dijalizu obično znači manju izloženost ljekara zdravstvenim opasnostima (npr. virusna kontaminacija, radijacija, hemikalije) u poređenjusa drugim medicinskim specijalnostima. Druga prednost se odnosi na radne rasporede koji su obično konzistentni i dobro organizovani, što je važno za nekoga ko ima ili planira imati porodicu.

Jedna od karijernih opcija mnogih ljekara, uglavnom nefrologa, je rad na dijalizi. To je oblast koja ima mnogo prednosti i koja se veoma dobro uklapa u određeni period profesionalnog života ili kao dugotrajni izbor karijere.

Koji su osnovni razlozi zbog kojih bi ljekari trebali specijalizirati nefrologiju?

Rad na dijalizi

Sam rad je vrlo važan jer uveliko može doprinijeti poboljšanju kvaliteta života pacijentima koji pate od završnog stadija bolesti bubrega (ESRD) i njihovom životnom vijeku. Ipak, u poređenjusa drugim oblastima medicine, rad na dijalizi je manje stresan, obično uključuje standardne postupke liječenja i manje izlaganja situacijama gdje su pacijenti životno ugroženi . To takođe dozvoljava ljekarima da imaju više vremena za komunikaciju sa svojim pacijentima i da se zaista fokusiraju na kontrolu bolesti i tako imaju veći uticaj na poboljšanje njihovog blagostanja.

Lična sigurnost

Centri za dijalizu kompanije Fresenius Medical Care su visoko usklađena radna okruženja zasnovana na arhitektonskim smjernicama. Postoje stroge procedure u pogledu higijene i kontrole infekcije, zbog čega je centar za dijalizu sigurno i ugodno radno okruženje.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Standardni, radni tokovi i predvidljivi rasporedi centara za dijalizu, ljekarima omogućavaju bolju ravnotežu između posla i privatnog života. Manje je neočekivanih događaja; obično nema rada u noćnim smjenama niti nedjeljama, a količina posla se može predvidjeti. Ovo odgovara osobama koje žele upisati doktorski studij, zasnovati porodicu isa njom provoditi vrijeme, ili jednostavno uživati u više aktivnosti van posla.

Plata i beneficije

Ljekari za dijalizu su veoma traženi i mogu pronaći prilike za posao gotovo u svakom dijelu svijeta. Naknade su obično veoma dobre. Da ne govorimo o tome da kao svjetski lider u proizvodima i uslugama za njegu bubrega, Fresenius Medical Care zna da su ljekari vrijedan resurs i teži da održi visok nivo zadovoljstva na poslu.

Povezane teme

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrijednosti pružaoca poslovnih usluga NephroCare za Fresenius Medical Care.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete lične uvide u iskustvo rada za mrežu NephroCare.