Timski rad u centru za dijalizu

Posvećeni stručnjaci
Multidisciplinarni centar za dijalizu

Centar za dijalizu vodi načelnik, specijalista nefrologijeodgovoran za upravljanje medicinskim osobljem (ljekari i medicinske sestre). Svaku smjenu nadzire ljekar (izuzev u slučaju Jedinice ograničene njege (LCU)), a nefrološka medicinska sestra je dodijeljena za sprovođenje dijalize kod 4–6 pacijenata, u zavisnosti od nivoa njege koju nalažu lokalni propisi. Medicinskim sestrama u nefrološkoj njezi pomažu medicinski pomoćnici, u zavisnosti od kliničkih propisa. U zavisnosti od veličine i lokacije, centar za dijalizu može imati i dodatno osoblje za administraciju i tehničku podršku.

Načelnik organizuje mjesečne sastankesa profesionalcima iz više disciplina (klinički pregled) kako bi se analizirali sveukupni rezultati i poboljšao zdravstveni status pojedinačnih pacijenata; takvi sastanci unapređuju komunikaciju i kreiraju atmosferu zajedništva u timu centra za dijalizu.

Pored dijaliznih tretmana, NephroCare nudi i multidisciplinarnu podršku pacijentima na dijalizi kojima je potrebno mišljenje psihologa, dijetetičara ili socijalnog radnika.