NephroCare akademija

Obuka za medicinske sestre
Edukacija za kliničko osoblje NephroCare

NephroCare akademija je osnovana kao pomoć ljekarima, medicinskim sestrama, upraviteljima klinika i nekliničkom osoblju uz široki spektar modaliteta i tema za učenje, što im omogućava da ponude najkvalitetniju njegu tokom svog rada.

Odgovorni menadžer za edukaciju upisuje NephroCare osoblje kako bi završili kurseve i dobili bodove

NephroCare nudi akreditovanu obuku ljekara

„Kontrola krvnog pritiska (BP) kod hronične bubrežne insuficijencije (HBI)” je naziv prvog obrazovnog kursa akreditovanog od Evropskog vijeća za akreditaciju za kontinuiranu medicinsku edukaciju (EACCME) Evropske unije medicinskih stručnjaka (UEMS) u Briselu. NephroCare ljekari koji završe sve module kursa e-učenja će moći sakupiti 7 bodova za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CME).

Kurs je dio NephroCare akademije, našeg sveukupnog obrazovnog pristupa NephroCare kliničkom osoblju.

Medicinska edukacija kao važan alat za optimizacijunjege pacijenata

Pored toga, NephroCare razumije da će kontinuirana edukacija i program obuke, koji se uspostavlja prema međunarodnim smjernicama za liječenje i visokim standardima liječenja NephroCare klinika, pomoći unapređenju medicinskih performansi u klinikama. Na kraju, to dovodi do unaprijeđene njege pacijenata što je glavna ambicija NephroCare klinika.

Dr Stefano Stuard, šef Tima za kliničko i terapijsko upravljanje Vijeća Evrope (CoE) i glavni autor kursa kaže: „Ovo je vrlo važan korak za nas i drago nam je da možemo na ovaj način pomoći svojim ljekarima.”