NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

Naši specijalizovani stručnjaci

Više od posla

U NephroCare mreži svesni smo obaveze da osnažimo osoblje kroz moderno i dinamično radno okruženje. Kao takvi, mi uključujemo zaposlene u organizaciono i radno donošenje odluka, što neguje efikasan stav usmeren ka cilju, motivaciju, kao i stalni profesionalni i društveni razvoj. Kao rezultat toga, naše osoblje je posvećeno obezbeđivanju nege najvišeg kvaliteta.

U kliničkom okruženju nisu samo tehnologija i medicinsko znanje od suštinskog značaja. Naši stručnjaci takođe predstavljaju ljudsku i emotivnu vezu sa pacijentima i, kao takvi, vrlo su bitni za usklađivanje sa pacijentima i njihovo zdravlje.

Razvoj stručnih kadrova

Posvećenost naših specijalizovanih stručnjaka ključ je za zdravlje pacijenata. U NephroCare mreži posvećeni smo obezbeđivanju ljudima onoga što im je potrebno da bi na najbolji mogući način uradili svoj posao.

Pomažući timovima u centrima za dijalizu da razviju veštine, poboljšavamo kvalitet usluga. Zato pružamo podršku osoblju pojedinačnih centara sa mešavinom neprestanih programa obuke, obrazovnih događaja i učestvovanja na konferencijama.

Ove mere pomažu osoblju da budu u toku sa najnovijim dostignućima medicine, kao i sa organizacionim zahtevima i postupcima.

Kongresi

Lekari i medicinske sestre se podstiču da učestvuju i doprinose slanjem naučnih rezimea na nacionalne i međunarodne kongrese i simpozijume, kao što su ERA-EDTA (Evropsko renalno udruženje – Evropsko udruženje za dijalizu i transplantaciju) i EDTNA/ERCA (Evropsko renalno udruženje – Evropsko udruženje medicinskih sestara za dijalizu i transplantaciju / Evropsko udruženje za renalnu negu).

Zatim, godišnji međunarodni susreti glavnih medicinskih sestara za zemlju i medicinskih direktora za  zemlju podstiču razmenu vrednih ideja i iskustava, prepoznavaju potrebe naše mreže i pomažu nam da pronađemo najbolje načine za razvijanje i poboljšanje radnih procesa u dijalizi. Profesionalni razvoj osoblja za negu aktivno se pomaže putem redovnih obuka i informativnih izdanja, kao što je NursingNow!, časopis o nezi sa karakteristikama obuke i brige o pacijentima.

Obuka i obrazovanje

Maksimalno iskorišćavanje vrhunske tehnologije zahteva obimno znanje i iskustvo o primeni proizvoda i tehnologije koji se koriste. Stručnost NephroCare mreže od bezbroj regionalnih radionica za obuku prevazilazi regulatorne zahteve za obuku i poboljšava rukovođenje situacijama iz svakodnevne prakse.

Praćenje najnovijih dešavanja u oblasti dijalize ključno je za sve stručnjake za dijalizu. Lekari i medicinske sestre u NephroCare mreži svake godine učestvuju na lokalnim i međunarodnim događajima. Osim direktne obuke za nove tehnologije i aplikacije, ti događaji služe i kao neprocenjiv forum za razmenu ideja i iskustava sa drugim stručnjacima za dijalizu. Takođe, regionalna medicinska udruženja sertifikuju određeni broj tih događaja i oni se mogu kvalifikovati za CME bodove.

E-učenje

NephroCare platforma za e-učenje široko je prihvaćena kao alat za obuku u našim međunarodnim centrima i aktivno se koristi u 70 zemalja. Više od 37.000 polaznika mogu da biraju između gotovo 1000 višejezičnih kurseva za stručni razvoj i obuka za usaglašavanje. Kursevi mogu da se odnose na negu, medicinske teme ili one koje to nisu i pružaju se i na lokalnim jezicima.

Anketa programa za zadovoljstvo zaposlenih

Kako bi se obezbedilo da se potrebe i očekivanja osoblja ispune, NephroCare svake dve godine pokreće anketu o zadovoljstvu zaposlenih. Te ankete pomažu da se identifikuju mogućnosti za poboljšanje i imaju vrlo visoku stopu učestvovanja (u proseku 80%). 2015. ispitanici su posebno cenili najmoderniju opremu i pribor za lečenje pacijenata u centrima. Anketa je takođe otkrila da se zaposleni poistovećuju sa NephroCare standardima visokog kvaliteta – skoro svi ispitanici izjavili su da bi centar u kom rade preporučili rodbini ili prijateljima kojima je potrebno lečenje dijalizom.

Na pitanje šta bi želeli da poboljšaju, zaposleni su odgovorili da bi želeli da prošire mogućnosti za stručne razmene i stalan dalji razvoj. To je identifikovano kao jedna od oblasti u fokusu NephroCare programa izvanrednosti za sledećih nekoliko godina.