NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

Odgovornost prema životnoj sredini

Ekološki program

Hemodijaliza je tretman koji troši resurse, zahtevajući 300–600 litara vode, stvarajući 0,8–1,4 kg infektivnog otpada i trošeći 7–19 kWh struje po tretmanu.

Uspjeh dijalize kao terapije ima rastući ekološki i ekonomski uticaj. Dramatičan rast broja pacijenata praćen brojnim medicinskim i tehnološkim naprecima predstavlja dodatno opterećenje životne sredine dijalizom.

Zajedno sa Evropskim udruženjem sestara na dijalizi i transplantaciji / Evropskim udruženjem za negu bubrežnih bolesnika, Fresenius Medical Care je pokrenuo inicijativu “Go Green in Dialysis” koja okuplja specijaliste, uključujući stručnjake u nefrološkoj nezi,dijalizne tehničare i lidere upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine.

Inicijativa „Go Green in Dialysis” je razvila set standardnih smjernica za zaštitu životne sredine u dijalizi. Cilj projekta je da poveća svijest o temama vezanim za zaštitu životne sredine medju osobljem zaposlenim na dijalizi. Smjernice objašnjavaju opšte izazove u upravljanju životnom sredinom i bave se temama otpada, vode i korišćenja energije.

Terrassa – dijaliza postaje ekološki prihvatljivija

Novi centar za dijalizu u Terasi je još jedna prekretnica u našoj misiji da učinimo da dijaliza bude više održiva i efikasna. Terasa je prvi centar za dijalizu u Španiji koji je ekološki održiv i jedan je od rijetkih u Evropi sa energetskim sertifikatom klase A. On prati holistički pristup koji teži ka tome da dijaliza bude više održiva što ga čini prvim u toj oblasti.

Pored toga, potražnja za energijom se smanjuje uz pomoć više od 70 solarnih ploča, centralizovanog sistema grijanja koji radi sa peletima od biomase i sijalica koje štede energiju. Zeleni krov i korišćenje stakla niske emisije u aluminijumskim prozorima bez toplotnog mosta ojačavaju toplotnu izolaciju zgrade.

  • Više od 70 solarnih panela
  • Centralizovani sistem grijanja na biomasu (pelete)
  • Lampe koje štede energiju
  • Zeleni krov
  • Staklo niske emisivosti na aluminijskim prozorima bez toplotnog mosta
  • Toplotna izolacija zgrade

Višak vode se koristi za:

  • zalijevanje zelenog krova i više parkova u Terrassi
  • ispiranje WC  šolja