NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

Društvena odgovornost

Transplantacije bubrega – pogodnost je ključna

Za mnoge pacijente sa bolešću bubrega u krajnjoj fazi transplantacija bubrega je poželjna opcija liječenja. Međutim, mi smo veoma svjesni da što duže pacijenti ostanu na dijalizi prije transplantacije bubrega, veći je rizik za preživljavanje pacijenta i transplantiranog bubrega.

Prema tome osjećamo da bi trebalo pacijentima sa bolešću bubrega u krajnjoj fazi ne samo da ponudimo najbolju mogućnost liječenja dijalizom, već i maksimalno povećamo njihovu prikladnost za transplantaciju. To radimo primjenom smjernica najbolje prakse, tako da možemo postići najbolji mogući klinički status.

Svi naši pacijenti koji su zainteresovani i koji su pogodni za transplantaciju bubrega treba da budu na listi za transplantaciju. Veoma ozbiljno shvatamo svoju odgovornost prema pacijentima i drugim akterima.

Kampanja „Drugi život“ u Poljskoj

Fresenius Medical Care u Poljskoj pokrenuo je kampanju pod nazivom „Drugi život“, koja se odnosi na đake u srednjim školama u cilju povećanja društvene prihvatljivosti transplantacije. Kampanja pruža đacima set materijala za usmjeravanje i edukaciju na osnovu kojih oni razvijaju sopstvene aktivnosti na nivou škole objašnjavajući pitanja transplantacije organa, kako svojim vršnjacima, tako i lokalnim zajednicama. Do sada, gotovo 200 škola učestvovalo je u tri izdanja kampanje. Đaci su podelili više od 150.000 donorskih obrazaca. U transplantaciji organa u Poljskoj 2007. godine primjećen je ozbiljan pad broja transplantacija. Međutim, u poslednjih nekoliko godina broj transplantacija stalno raste. Kampanja „Drugi život“ zasigurno je uticala na tu promjenu.

Sponzorisana šetnja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Osoblje u sjedištu kompanije Fresenius Medical Care u Ujedinjenom Kraljevstvu organizovalo je sponzorisanu šetnju na Teversal Trails in Nottinghamshire, koja se nažalost podudarala sa vrlo vlažnim vikendom. Osoblju su se pridružile porodice i prijatelji i borili se protiv ledene kiše, susnježice i snijega da bi dovršili šetnju. To zajedničko iskustvo, organizovano pod temom boljeg razumijevanja pitanja otkazivanja bubrega, vrlo je cijenjeno kod svih: pacijenata, osoblja, porodica i prijatelja. Pored toga, šetnja je imala dobu svrhu: ukupno, ove i druge aktivnosti organizovane u klinikama i službama širom zemlje prikupile su preko 5000 funti. Kao što planira sakupljanje veoma potrebnih sredstava kako bi se procjenjenih 50.000 ljudi lečilo od otkazivanja bubrega u krajnjoj fazi u Ujedinjenom Kraljevstvu, Fresenius Medical Care planira i da pomogne organizaciji „Istraživanje bubrega – UK“ da širi informacije o bolesti bubrega, ističući rizike u javnosti.

Nacionalni program za bubrege u Mađarskoj

Nacionalni program za bubrege pokrenut je u proljeće 2011. godine u saradnji sa Mađarskim nefrološkim udruženjem, Mađarskim udruženjem za transplantaciju i civilnim organizacijama. Cilj Nacionalnog programa za bubrege jeste smanjiti učestalost i ozbiljnost bolesti bubrega i njenih komplikacija pomoću informacija koje u okviru društva objašnjavaju koliko je važan način života orijentisan prema zdravlju. Pružanje informacija rizičnim grupama je prioritet.

Pod pokroviteljstvom programa stručnjaci i osobe sa uspješnim transplantacijama posjećuju centre za dijalizu da bi povećali stopu pacijenata uključenih u programe transplantacije. To se radi pružanjem informacija pacijentima koji bi mogli biti pogodni za transplantaciju bubrega, ali to odbijaju iz psiholoških ili drugih razloga.