65 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
65
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+27-87-944-3642
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-637-3867
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-10-612-0713
Modaliteti CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-51-430-2742
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-12-252-7580
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-683-7119
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-18-786-1931
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-402-0564
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-261-1244
Modaliteti CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-13-656-2676
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-35-772-4104
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-581-2369
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-0854
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+27-10-612-0244
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-28-312-4085
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-39-682-7685
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-42-293-0440
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-11-922-1284
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.087 997 1567
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.087 997 1810
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+27-39-727-2555
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-852-5765
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-933-5100
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-18-381-7835
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+268-240-455-57
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-13-243-1181
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-10-612-0726
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-883-2244
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, PAED, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-884-4444
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-502-2828
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-16-988-0514
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-34-312-8036
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+264-65-231-637
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.++264 67 302 844
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-824-1273
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-21-612-0239
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-15-101-3000
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-701-8116
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-41-363-0807
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-87-997-1841
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-12-335-3977
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-0986
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-35-789-3731
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+267-241-7414
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-14-592-6603
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-1588
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-32-551-6796
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-886-4445
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.087 997 1811
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+264-64-406-335
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-1420
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-983-0827
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-12-320-7826
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-442-1844
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-10-612-0245
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-16-455-4007
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-32-944-6135
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-861-6289
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-10-612-0246
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-0986
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-475-2630
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF, Immunoadsorption
Kontakt Tel.+264-61-304-088
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF, PAED
Kontakt Tel.+27-21-851-0941
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-11-356-6555
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.087 997 1565
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF