NephroCare koristi cookie da bi unapredio funkcionalnosti i poboljšao preglednost ove web stranice. Da nastavite sa pregledanjem web stranice, izaberite pristanak na upotrebu cookia. Detalje možete pronaći u privacy policy.

0 Pronađeni centri za "..."
Filtriranje po modalitetima...
 
76
Rezultati po stranici
10
 
76
x
x
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
 
Kontakt Tel.+49 (0) 3431 6655 44 Faks+49 (0) 3431 6655 11
 
Kontakt Tel.+49 (0) 30 9238 617 Faks+49 (0) 30 9238 854
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 381 40502 17 Faks+ 49 (0) 381 448703
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 381 77681 0 Faks+49 (0) 381 77681 99
Modaliteti HD, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 40 7661320 Faks+ 49 (0) 40 771051
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 4181 3603 40 Faks+ 49 (0) 4181 3603 42
Modaliteti CAPD, HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 4171 7815 24 Faks+ 49 (0) 4171 7815 26
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 4161 500 202 Faks+ 49 (0) 4161 500 499
Modaliteti HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 40 611860 10 Faks+49 (0) 40 611860 33
Modaliteti APD, CAPD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 40 413063 30 Faks+49 (0) 40 413063 33
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 4102 8244 14 Faks+ 49 (0) 4102 8244 15
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 4531 1824 78 Faks+49 (0) 4531 1823 77
Modaliteti APD, CAPD, HD, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 4961 9224 0 Faks+ 49 (0) 4961 9224 24
Modaliteti APD, CAPD, HD, Mixed HDF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 521 13604 30 Faks+49 (0) 521 13604 32
Modaliteti CAPD, HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6441 2043 630 Faks+49 (0) 6441 2043 639
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 5341 8630 0 Faks+49 (0) 5341 8630 99
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2161 9271 0 Faks+ 49 (0) 2161 9271 71
Modaliteti APD, CAPD, HD, Immunoadsorption, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2166 3107 74 Faks+ 49 (0) 2166 3107 69
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2181 782 9 Faks+49 (0) 2181 73993
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 231 286587 0 Faks+49 (0) 231 286587 21
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2361 6533 70 Faks+49 (0) 2361 6533 94
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2366 50085 0 Faks+ 49 (0) 2366 50085 5
 
Kontakt Tel.+49 (0) 209 933 520 Faks+49 (0) 209 933 580
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2043 6849 0 Faks+ 49 (0) 2043 6849 20
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 208 200 181 Faks+ 49 (0) 208 200 895
Modaliteti CAPD, HD, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2151 84394 0 Faks+ 49 (0) 2151 84394 9
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 2151 84394 0 Faks+ 49 (0) 2151 84394 9
 
Kontakt Tel.+49 (0) 251 846926 0 Faks+49 (0) 251 846926 9
 
Kontakt Tel.+49 (0) 251 98127 0 Faks+49 (0) 251 98127 77
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2272 93037 0 Faks+49 (0) 2272 93037 2
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 214 83058 0 Faks+49 (0) 214 83058 58
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6592 950513 Faks+49 (0) 6592 4063
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6591 94370 1 Faks+49 (0) 6591 94370 3
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 27413 001 Faks+49 (0) 27413 775
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2681 703 31 Faks+49 (0) 2681 986 639
Modaliteti CAPD, HD, HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2331 36752 18 Faks+49 (0) 2331 36752 90
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, Mixed HDF, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 2302 1522 Faks+49 (0) 2302 81714
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF, HF, Home HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6251 9861 0 Faks+49 (0) 6251 9861 39
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Mixed HDF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6898 69020 10 Faks+49 (0) 6898 69020 20
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, Mixed HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6332 56996 11 Faks+49 (0) 6332 56996 16
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6331 77669 Faks+49 (0) 6331 270588
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6331 148878 0 Faks+49 (0) 6331 148878 16
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6391 912 0 Faks+49 (0) 6391 912 15
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 621 59581 100 Faks+49 (0) 621 59581 119
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 621 6355480 2 Faks+ 49 (0) 621 6355480 3
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 621 529700 2 Faks+ 49 (0) 621 529700 3
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 6232 710 48 Faks+ 49 (0) 6232 629 337
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 6324 78009 2 Faks+ 49 (0) 6324 78009 4
 
Kontakt Tel.+49 (0) 621 976927 45 Faks+49 (0) 621 976927 56
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Mixed HDF, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 6206 7064 30 Faks+49 (0) 6206 7064 39
Modaliteti APD, CAPD, HD, Mixed HDF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 7361 5519 00 Faks+49 (0) 7361 5519 19
Modaliteti CAPD, HD, Home HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 7961 57999 84 Faks+49 (0) 7961 57999 91
Modaliteti HD, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 7171 8743 060 Faks+49 (0) 7171 8743 125
Modaliteti HD, Home HD, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 7821 9166 0 Faks+ 49 (0) 7821 9166 66
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 7822 8977 0 Faks+ 49 (0) 7822 8977 111
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 89 26708 3 Faks+ 49 (0) 89 26708 4
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 89 53070 10 Faks+ 49 (0) 89 53070 199
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 89 53070 180 Faks+49 (0) 89 53070 198
Modaliteti APD, CAPD, HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 89 2000182 0 Faks+49 (0) 89 2000182 20
 
Kontakt Tel.+49 (0) 89 452238 0 Faks+49 (0) 89 452238 20
 
Kontakt Tel.+49 (0) 8151 36846 48 Faks+49 (0) 8151 36846 49
Modaliteti CAPD, HD, HF, Mixed HDF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 8652 187 7 Faks+49 (0) 8652 975 859
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 841 12604 60 Faks+49 (0) 841 12604 44
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, Mixed HDF, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 841 37008 0 Faks+49 (0) 841 37008 37
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 821 45044 20
Modaliteti CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 821 22782 0
Modaliteti CAPD, HD, HF, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 821 26994 0 Faks+ 49 (0) 821 26994 49
Modaliteti HD Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 8252 88149 0 Faks+ 49 (0) 8252 88149 29
Modaliteti APD, CAPD, HD, HDF, Home HD, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 821 26994 0 Faks+ 49 (0) 821 26994 49
 
Kontakt Tel.+ 49 (0) 8431 3995 697 Faks+ 49 (0) 8431 3993 496
Modaliteti CAPD, HD, HDF, Immunoadsorption Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 8191 656 86 Faks+49 (0) 8191 643 18
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 8861 24080 0 Faks+49 (0) 8861 24080 1
Modaliteti CAPD, HD, HDF, LDL Apheresis Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 9431 7152 0 Faks+49 (0) 9431 7152 40
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF, PAED Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 9431 7152 0 Faks+49 (0) 9431 7152 40
Modaliteti APD, CAPD, HD, HF, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
 
Kontakt Tel.+49 (0) 3601 8355 0 Faks+49 (0) 3601 812077
Modaliteti HD, Home HD, Immunoadsorption, LDL Apheresis, ONLINE HDF Idi na stranicu klinike
Žao nam je, rezultati nisu pronađeni za vaš upit pretrage.